NHCP Logo

National Memory Project

Dashboard

Maintenance

Dashboard  »     /   The making of the Filipino nation and republic from barangays, tribes, sultanates and colony =and pagkakabuo ng bansa at republika ng Pilipinas mula sa mga barangay, tribu, sultanato at kolonya
BOOK AND MONOGRAPH DATA DISPLAY
Title Details
The making of the Filipino nation and republic from barangays, tribes, sultanates and colony =and pagkakabuo ng bansa at republika ng Pilipinas mula sa mga barangay, tribu, sultanato at kolonya
Descriptions
: University of the Philippines Press, ,
Call number
320.54 M289 1998
Accession Number
001023
Level
Level 1
Format
.JPG