NHCP Logo

National Memory Project

Dashboard

Maintenance

Dashboard  »     /   Bungkalan ang karanasan ng mga manggagawang -buikid ng Hacienda Luisita sa organikong pagsasaka at pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa manwal sa organikong pagsasaka
BOOK AND MONOGRAPH DATA DISPLAY
Title Details
Bungkalan ang karanasan ng mga manggagawang -buikid ng Hacienda Luisita sa organikong pagsasaka at pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa manwal sa organikong pagsasaka
Descriptions
: UP Sentro ng Wikang Filipino Diliman, ,
Call number
305.963 B942 2017
Accession Number
007813
Level
Level 1
Format
.JPG